CNLH

Informació Corporativa


Missió

La nostra missió ès la nostra raó de ser, allò que dóna sentit al nostre projecte.

  • Valors i principis que cohesionin les persones que formen club, apropant l’esport a la ciutat.
  • Defensar els drets i els interessos de tots els nostres socis i sòcies.

Valors

Els nostres valors sòn les creencies i les qualitats que defineixen nostre club.

  • El club ès el conjunt de persones que conformen, sense exepcions.
  • L’ honestedat, la diciplina, la trasferència i la responsabilitat ens defeneixen.
  • Tots hem gaudir i ens hem divertir amb el nostre esport, des dels mès manuts fins als mès veterans.

Visió

Els nostres principis sòn les guies que orienten la nostre actuació dins i fora del club

  • Treball per conseguir la majorsatisfacció dels nostres socis i esportites.
  • Actuar amb humiltat per buscar els millors èxits.
  • Ser honestos i sincers amb tothom i potenciar la llibertad d’ opinió. Ser curosos, responsables, i compromesos.

Direcció