CNLH

Informació Corporativa


Missió

La nostra missió és la nostra raó de ser, allò que dóna sentit al nostre projecte.

Valors i principis que cohesionin les persones que formen el club, apropant l’esport a la ciutat.

Defensar els drets i els interessos de tots els nostres socis i sòcies.

Valors

Els nostres valors són les creences i les qualitats que defineixen el nostre club.

El club és el conjunt de persones que el conformen, sense excepcions. L’ honestedat, la disciplina, la transparencia i la responsabilitat ens defeneixen.

Tots hem gaudit amb el nostre esport, dels més menuts als més veterans.

Visió

Els nostres principis són les guies d’actuació dins i fora del club.

Treball per a aconseguir la major satisfacció dels nostres socis i esportistes. Actuar amb humilitat per a trobar els millors èxits.

Ser honestos i sincers amb tothom i potenciar la llibertat d’opinió. Ser curosos, responsables i compromesos